Микроконтролери

Микроконтролери базирани на едночипови микроконтролери с универсално и специализирано приложение. Разполагаме с универсални модули, разработваме платки и изстройства със специализирано приложение. Използваме съвременни едночипови микроконтролери - ARM7, Cygnal, Microchip

 

   » Универсални микроконтролери
   » Специализирани микроконтролери