Универсални микроконтролери

Програмируеми микроконтролери с универсално приложение. Конструирани са като готови модули, които могат да бъдат прорамирани и разширени като функционалност за широк спектър изделия.

 

UC01ETH - контролер с универсално приложение, притежаващ RTC, HTTP server, RS232, RS485, аналогови входове и цифрови входно изходни портове.

Универсален контролер за монтаж на шина. 4 цифрови входа, 2 аналогови, 4 релейни изхода. LCD и управление от бутони. Комуникация - RS485.