CPLD, FPGA проектиране

Проектиране на електронни изделия с FPGA и CPLD на фирмата Xilinx. Синтез с използване на Verilog и интегриране не проекта в печатна платка.