Хотелски системи


Операторският панел е част от система за контрол на достъпа. Притежава четец за карти, интерфейс към мрежата, дисплей и клавиатура. От него се управлява и контролира системата.

USB-RS485 hub е устройство, чрез кoето става свързването на сървъра към останалите устройства от мрежата.