Четци на RFID карти


Четец за RFID карти, свързан към PC по RS232 или USB интерфейс. Използва се в хотелски системи за достъп, където могат да се извършват безкасови плащания на услуги.

Четец за RFID карти. За вътрешен монтаж в конзолна кутия. Разнообразен дизайн.