firmware

Прпрамиране на микроконтролери и вградени системи. Разработка на програми за конкретни приложения и по изиквания на клиента. Програмиране на нашите универсални модули за различни системи. Работа с микроконтролери на ARM7, ARM9, Cygnal и Microchip.