Аминистраторски панелОператорският панел е част от система за контрол на достъпа. Притежава четец за карти, интерфейс към мрежата, дисплей и клавиатура. От него се управлява и контролира системата.Операторският панел има собствена светлинна и звукова сигнализация и релейни изходи за задействане на допълнителни устройства при необходимост – блокировка на врати и сирени.
    Функционалност и режими на работа.
  Две основни функционалности – регистриране на карти и контрол на системата.
-Регистриране на карти- операторският панел разполага с четец за безконтактни карти.  
-Контрол на системата- операторският панел има и интерфейс за връзка със сървъра на системата за достъп. Сървърът регистрира всички аварийни ситуации. 
 
Обратно