Котнролер за система за достъпКонтролерът HC-101 е предназначен за изграждане на хотелски системи за достъп, както и за системи за достъп до помещения,Контролерът HC-101 е предназначен да приема данните от четците. Притежава памет за 128 карти и 256 събития, осигуряваща пълна автономност на работа при отпадане на мрежата. Необходимо условие за да работи контролера при липсата на мрежово захранване е наличието на акумулатор. HC-101 има ключ в двоична бройна система за 256 адреса за работа в мрежа. Контролерът е с разглобяеми конектори.

 

Входове и изходи.

- 3 входа – един от които е за четец на безконтактни карти,.

- 3 изхода – един от които е за управление на електромагнитна брава, останaлите могат да се използват за управление на климатик, осветление и „паник“ бутон.

-връска с четец – 8 пинов конектор през него се осъществява захранването на четеца, управлението на зумер и индикация . 
 
Обратно