POS ЧетецЧетец за RFID карти, свързан към PC по RS232 или USB интерфейс. Използва се в хотелски системи за достъп, където могат да се извършват безкасови плащания на услуги.Четец за POS терминали . С малки размери, и лесен за монтаж и работа. Изисква интерфейс към PC по RS232 или USB. При правилно декодиран карта предава номера и в ASCII вид и издава звуков сигнал. Може да се използва в хотелски системи за достъп за безкасови плащания на услуги на клиентите по време не техния престой. 
 
Обратно