USB - RS485 HubUSB-RS485 hub е устройство, чрез кoето става свързването на сървъра към останалите устройства от мрежата.В USB-RS485 hub се правят разклонения и преобразуване на сигналите от интерфейс RS485 към USB и така той служи и за връзка на мрежата към персонален компютър. На кутията има и светодиоди, които индицират активността по линията – приемане и предаване, като с тяхна помощ може да се прави и диагностика на мрежата. 
 
Обратно