ЧетецЧетец за RFID карти. За вътрешен монтаж в конзолна кутия. Разнообразен дизайн.Четецът е от тип предавател-приемник. Честота на антената е 125kHz, обхват до 10см. На него са монтирани индикаторни светлодиоди и зумер, управлява се от контролер (Например: HC101). 
 
Обратно