Контролер на работно времеКонтролерът WTC-101-SA е предназначен за изграждане на системи за контрол на работното време както и за системи за достъп до помещения.Контролерът WTC-101-SA притежава памет за 660 карти и 22350 събития, осигуряваща пълна автономност на работа при отпадане на мрежата. Проектиран за изграждане на системи за контрол на работното време както и за системи за достъп до помещения. Той разполага с часовник за реално време и енергонезависима памет за събитията , чрез които е възможно да се следи всяко събитие на картите от паметта. Контролера може да бъде свързан с връзка от типа RS485 към сървър, които да го управлява или в самостоятелен режим на работа. Необходимо условие за да работи контролера при липсата на мрежово захранване е наличието на акумулатор. Контролерът е с разглобяеми конектори.

 

Функции в самостоятелен режим:

-Програмиране на сервизна карта

-Програмиране на нова карта

-Изтриване на карта от списъка

-Четене на безконтактна карта

 

Входове и изходи:

- 3 входа – един от които е за четец на безконтактни карти.

- 3 изхода – един от които е за управление на електромагнитна брава, останалите могат да се използват за управление на климатик, осветление или „паник“ бутон. 
 
Обратно