Етернет контролерUC01ETH - контролер с универсално приложение, притежаващ RTC, HTTP server, RS232, RS485, аналогови входове и цифрови входно изходни портове.


Надеждни микроконтролери с голямо бързодействие - 100MIPs. Проектира ни са като универсален микропроцесорен модул, на който са разположени, Микроконтролера, Dataflash памет, RAM памет, RTC и интерфейсите - РС485, РС2323, и NIC RTL8019AS. Основен модул във Firmware е TCP/IP стека. Благоданерие на него, модулът може да бъде програмиран за различни приложения - дистанционно управляеми по интернет устройства, устройства за събиране и визуализиране на информация, системи за достъп и др. Предлагаме изработа на различни програми за различни клиентски приложения.

Към микроконтролерния модул, могат да се свързват интерфейсни модули и входноизходни модули, които да са според съответната реализация.

Интернет страницата, сервирана от контролера, се записва в паметта, посредством файл трансфер през RS232 и използване на Hypertermina, койтое вграден в операционната система Windows. Тя може да се промня и от потребтеля, без да има познания от микроконтролери, а само от HTML и CGI.

  • Комуникация по Ethernet, RS232, RS485.
  • TCP/IP , HTTP сървър
  • 1MB data Flash , RTC with backup cap
  • 24 IO ports, 8 analog inputs 500kS/s, 10Mb/s Ethernet
  • Размери 120 х 120мм

   >> Тест на устройството  << 
 
Обратно